█████████ ████ ███░░░░░███ ░░███ ███ ░░░ ██████ ███████ ██████ ██████ ░███ ███░░███ ███░░███ ███░░███ ███░░███ ░███ ░███ ░███░███ ░███ ░███████ ░███ ░███ ░░███ ███░███ ░███░███ ░███ ░███░░░ ░███ ░███ ░░█████████ ░░██████ ░░████████░░██████ ░░██████ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░

Envíos de stivenxito

# Usuario Problema Lenguaje Puntos
#3598 stivenxito 0xe1 - Cuadrado mágico C++ 100 / 100
#3288 stivenxito 0x32 - Sumar dos números muy grandes Python 3 100 / 100
#3287 stivenxito 0x31 - Sumarle un dígito a número muy grande Python 3 100 / 100
#3286 stivenxito 0x30 - Incrementar un número muy grande Python 3 100 / 100
#2528 stivenxito 0x5c - Decir si hay una letra repetida Java 100 / 100
#2527 stivenxito 0x5c - Decir si hay una letra repetida Java 34 / 100
#2526 stivenxito 0x5c - Decir si hay una letra repetida Java 34 / 100
#2525 stivenxito 0x5c - Decir si hay una letra repetida Java 100 / 100
#2524 stivenxito 0x5c - Decir si hay una letra repetida Java 0 / 100
#2523 stivenxito 0x5c - Decir si hay una letra repetida Java 34 / 100
#2522 stivenxito 0x5c - Decir si hay una letra repetida Java 9 / 100
#2477 stivenxito 0x5c - Decir si hay una letra repetida Java 0 / 100
#2476 stivenxito 0x5c - Decir si hay una letra repetida Java 9 / 100
#2471 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande C++ 65 / 100
#2470 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande C 0 / 100
#2469 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande C 0 / 100
#2468 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande C++ 0 / 100
#2467 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande Java 50 / 100
#2466 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande Java 0 / 100
#2465 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande Java 0 / 100
#2464 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande Java 50 / 100
#2428 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande Java 50 / 100
#2426 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande Java 22 / 100
#2425 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande Java 0 / 100
#2424 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande Java 0 / 100
#2423 stivenxito 0x25 - Suma de un subarreglo grande Python 3 0 / 100
#2230 stivenxito 0x62 - Contar elementos mayores a X en un arreglo pequeño Java 100 / 100
#2229 stivenxito 0x62 - Contar elementos mayores a X en un arreglo pequeño Java 0 / 100
#2228 stivenxito 0x62 - Contar elementos mayores a X en un arreglo pequeño Python 3 0 / 100
#2227 stivenxito 0x62 - Contar elementos mayores a X en un arreglo pequeño Python 3 0 / 100
#2151 stivenxito 0x9d - ¿Está ordenado? Python 3 100 / 100
#2144 stivenxito 0x60 - ¿Mayor, menor o igual? Python 3 100 / 100
#2141 stivenxito 0x78 - Suma de 2 números Python 3 100 / 100
#2139 stivenxito 0x78 - Suma de 2 números Python 3 0 / 100
#2138 stivenxito 0x78 - Suma de 2 números Python 3 0 / 100
#2137 stivenxito 0x78 - Suma de 2 números Java 100 / 100
#2136 stivenxito 0x78 - Suma de 2 números Java 100 / 100
#2135 stivenxito 0x78 - Suma de 2 números Java 0 / 100
#2134 stivenxito 0x78 - Suma de 2 números Python 3 0 / 100
#2133 stivenxito 0x78 - Suma de 2 números Python 3 0 / 100
#1631 stivenxito 0x0 - Hola Codeo Python 3 100 / 100