█████████ ████ ███░░░░░███ ░░███ ███ ░░░ ██████ ███████ ██████ ██████ ░███ ███░░███ ███░░███ ███░░███ ███░░███ ░███ ░███ ░███░███ ░███ ░███████ ░███ ░███ ░░███ ███░███ ░███░███ ░███ ░███░░░ ░███ ░███ ░░█████████ ░░██████ ░░████████░░██████ ░░██████ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░

Envío 6832

Problema 0x63 - Encontrar el primer elemento mayor a X en un arreglo ordenado

 • Autor: bsoto028
 • Fecha: 2022-12-25 01:37:14 UTC (Hace 11 meses)
Caso # Resultado Tiempo Memoria
#1
Correcto
0.005 s 2 KBi
#2
Correcto
0.005 s 4 KBi
#3
Correcto
0.005 s 9 KBi
#4
Correcto
0.005 s 1 KBi
#5
Correcto
0.004 s 1 KBi
#6
Correcto
0.005 s 2 KBi
#7
Correcto
0.004 s 6 KBi
#8
Correcto
0.004 s 1 KBi
#9
Correcto
0.006 s 5 KBi
#10
Correcto
0.006 s 1 KBi
#11
Correcto
0.005 s 1 KBi
#12
Tiempo límite excedido
1.074 s 2 KBi
#13
Tiempo límite excedido
1.061 s 2 KBi
#14
Tiempo límite excedido
1.078 s 2 KBi
#15
Tiempo límite excedido
1.079 s 2 KBi
#16
Correcto
0.193 s 2 KBi
#17
Correcto
0.16 s 2 KBi
Puntos totales: 77 / 100

Código

#include <bits/stdc++.h>
const int max = 1e6;
long long int A[max];using namespace std;

int main(){
  long long N;
  cin>>N;
  for (int i = 0; i < N ; ++i) {
    cin>>A[i];
  }

  int t;
  cin>>t;

  while(t--){
    int x,ans;
    cin>>x;
    bool vand = false;
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
      if(A[i]>x) {
        ans = i;
        vand = true;
        break;
      }
    }

    if(vand)
      cout<<ans<<endl;
    else
      cout<<N<<endl;

  }


  return 0;
}